Valgfag - Højskolen Snoghøj

Valgfag

Højskolen Snoghøjs valgfag udvikles løbende:  

 • Sangskrivning
 • Film
 • Manuskript skrivning
 • Improvisation
 • Malerkunst
 • Yoga
 • Mindfulness
 • Tysk
 • Engelsk

 
Hver eftermiddag udbydes der forskellige aktiviteter. Blandt andet udbydes:

 • Step
 • E-Sport
 • Begynderdansk
 • Sauna
 • Kajak
 • Dykning
 • Islænder heste
 • Lys- og lydteknik
 • Band