Om Snoghøj og vores værdier

På Højskolen Snoghøj vil du finde få regler, der er mejslet i granit. Det skyldes helt grundlæggende det faktum, at du med regler jo ikke behøver at tænke, så længe du bare følger reglerne. Og det synes vi rimer rigtig dårligt på god højskole!

Derfor har vi i stedet stærke værdier. Og disse værdier er altid udgangspunktet for den hverdag, vi deler med hinanden i både undervisning og samvær. Det særlige ved værdier er nemlig, at de kræver både refleksion og samtale. 

Værdigrundlag for Højskolen Snoghøj 

Højskolen Snoghøj forstår sig selv som en grundtvigsk højskole, hvor vi gennem dedikerede fællesskaber ønsker at danne den enkelte til eget liv, demokrati og folkestyre.

Igennem undervisningen sætter vi os selv i spil med begejstring, mod og vide horisonter indenfor trygge rammer, hvor den enkelte kan vokse både fagligt og menneskeligt. I vores syn på viden og erkendelse vægter vi balancen mellem den kropslige, den personlige, den erfaringsbaserede og den evidensbaserede viden.

Vi tror på et fællesskab bygget på nærvær og respekt for både den enkelte og fællesskabet. Og vi tror på det ligeværdige møde i fælles ansvar som selve klangbunden for skolens faglige, sociale og dannelsesmæssige liv.

Historie

Snoghøj har en lang historie. Højskolen startede som en fiskehøjskole i 1913 og har siden ageret både gymnastikhøjskole, nordisk/europæisk højskole, IT-højskole – og i 2013 startede skolen sin mere musiske og kunstneriske linje, som danner grobunden for den performative tilgang i dag.

Snoghøj kom for alvor på Danmarkskortet i 1924, da Anna Krogh og Jørgine Abildgaard overtog højskolen og omdannede den til gymnastikhøjskole. De to forstandere satte et unikt præg på skolen og sørgede endda for, at Snoghøj fik sin egen kirke. Kirken står endnu, ligesom flere afbildninger af Anna og Jørgine er at finde på skolen. De to kvinders historie har formet og farvet Snoghøj i mange år – og er både fascinerende og gribende at dykke ned i.