Om Snoghøj og vores værdier

Højskolen Snoghøj opsummeres bedst i en række f’er. Alle vores fag er gennemsyret af den faglige fordybelse og fælles forundring over livets mangfoldighed. Og både i undervisning og samvær omgås vi hinanden i en ånd af den fordomsfrihed og i det forpligtende fællesskab, der er kunstens kendetegn. 

Her får du lov til at udvikle dig. Til at udforske og opdage dig selv i et kunstnerisk fællesskab. Du kommer til at sætte dig selv på spil; både på scenen og i de nære relationer, der opstår på højskolen. 

Vi har stærke rødder i den Grundtvig/Koldske tradition, og her er de grundtvigske værdier spillevende. Her diskuterer vi, debatterer og taler os klogere på verden gennem sang, fortælling og noget så hverdagsligt som fællesspisning.

Højskolen bliver dit hjem, og samtidig er du med til at sikre, fællesskabet er så rummeligt, at andre også føler sig hjemme.

Historie

Snoghøj har en lang historie. Højskolen startede som en fiskehøjskole i 1913 og har siden ageret både gymnastikhøjskole, nordisk/europæisk højskole, IT-højskole – og i 2013 startede skolen sin mere musiske og kunstneriske linje, som danner grobunden for den performative tilgang i dag.

Snoghøj kom for alvor på Danmarkskortet i 1924, da Anna Krogh og Jørgine Abildgaard overtog højskolen og omdannede den til gymnastikhøjskole. De to forstandere satte et unikt præg på skolen og sørgede endda for, at Snoghøj fik sin egen kirke. Kirken står endnu, ligesom flere afbildninger af Anna og Jørgine er at finde på skolen. De to kvinders historie har formet og farvet Snoghøj i mange år – og er både fascinerende og gribende at dykke ned i.