SNOGHØJ

dk_flag   uk_flag

vimeologo

Hvilke fag? - Hvordan er undervisningen?

​​Undervisningen på UBC, tilrettelægges som undervisning af bred almen karakter og tager udgangspunkt i den enkelte elev. Hvor er du? Hvad vil du? Så gør vi det!

Den ugentlige undervisning udgør minimum 22,5 time og endvidere bør der påregnes 5-8 timer til selvstudie i form af læsning, opgaveløsning og andre højskolepligter.

Dansk:

Der arbejdes med sproget som middel til at formidle eller tilegne sig viden. Vi går på skattejagt i litteraturen, vi finder inspiration, vi analyserer og reflekterer over det vi finder.

Med udgangspunkt i den enkelte elev, øver vi os i at formidle de historier og den viden vi gemmer på, gennem skriveøvelser og debat. Der gives mulighed for at styrke den enkeltes faglige sprogkundskaber og der ydes særlig støtte til ordblinde.

Pensum svarer til folkeskolens afgangsprøve på 9. og 10. klasses niveau.

Særlig dansk undervisning for flygtninge:

Vores flygtninge får 1-2 moduler særlig dansk undervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i vores specielle måde at udtale os på. Der vil også være særlig fokus på den danske kultur.

Matematik:

Grundlæggende matematik svarende til folkeskolens afgangsprøve gennemgås og perspektivers i forhold til egne behov som medborger og i forhold til faglige behov på forskellige formelle uddannelser. Med udgangspunkt i den enkelte elev, gives der mulighed for at øve eller tilegne matematiske færdigheder og der ydes særlig støtte til ordblinde.

Engelsk:

Grundlæggende engelsk undervisning på 9. og 10. klasses pensum. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige kunnen og underviser ud fra den.

Medborgerskab:

Der arbejdes med, Levevilkår og livsformer, Livsstil og forbrug, Identitet og socialisering, demokrati og ansvar, religion, forbrydelse og straf, grupper og fællesskaber. Kommunikation med offentlige myndigheder, så som oprettelse af Nem-id og E-boks.

Erhvervsrettet forløb for flygtninge:

Der arbejdes med erhvervsrettet sprogundervisning. Den erhvervsrettede undervisning udgør som minimum 1/3 af undervisningen. Der indarbejdes praktikperioder på 13 uger a minimum 15 timer pr. uge, som kombineres med undervisningen på højskolen i samarbejde med lokale virksomheder.

Temauger:

Hvert år har vi flere temauger. bla. Film uge, hvor eleverne laver deres egne film fra bunden. Teateruge, hvor eleverne træner sig selv i at stå foran et publikum.

Bo-træning

Hver dag øves der i at bo selv og i at blive voksen. Hvad er det samfundet forventer af dig.

Vejledning, mentor og særlig støtte:

Alle elever bliver tilbudt en mentor ved opstart på kurset. Der aftales hvor ofte møderne skal foregå.

Du vil blive vejledet i forhold til kommende uddannelse. Vejlederen hjælper med ansøgning og samtaler på kommende skoler.

Vi samarbejder med Undervisningsministeriet i forhold til unge med særlige behov.

Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj

CVR: 39262819

​Højskolevej 9

7000 Fredericia