tag hf fag mens du arbejder med scenekunst

Bliv klar til uddannelse!

Uddannelses base camp – hvad er det?

Uddannelses base camp (UBC) er en linje på Snoghøj, der udover at følge alle de scenekunstneriske fag, også arbejder med klassiske skolefag såsom dansk og matematik. Det kan være for dig, der ikke har folkeskolens afgangseksamen eller dig, der måske bare mangler nogle fag eller karakterer for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Vi arbejder ud fra højskoleelevens individuelle niveau, hvad enten dette er FVU-, AVU- eller HF-niveau, og vi understøtter tilmed undervisning til ordblinde. Som en del af kompetencelinjen har du også mulighed for at blive tilmeldt vores intensive kurser i dansk og/eller matematik. Læs mere om intensivt dansk og matematik.

Unikt samarbejde med HF & VUC FYN, kommuner og virksomheder

Linjen blev oprettet i august 2010, fordi mange unge ikke oplevede, at uddannelsessystemmet kunne rumme dem. Og det er der stadig mange unge, der oplever. Gennem vores tætte samarbejde med HF & VUC FYN og forskellige kommuner rundt om i landet, er mange unge kommet videre i uddannelse, og blevet klædt på fagligt og socialt til en bedre fremtid.

Vi formidler desuden praktik i samarbejde med lokale virksomheder. 

Muligheder for HF-enkeltfag

Udover dansk og matematik, har du også mulighed for at læse HF-fag på Snoghøj. Et eller flere HF-fag kan kombineres med et af vores andre lange kurser. Se listen over udbudte HF-fag her.  

 

Trine kom ind på drømmeuddannelsen

“Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle bestå matematik. Det var bare totalt nødvendigt, hvis jeg skulle ind på uddannelsen som SOSU-assistent. Men på kun 6 mdr. bestod jeg FVU1 og FVU2 og kunne derfor starte på min drømmeuddannelse.”

Mads fik folkeskolens afgangsprøve

“Jeg fik aldrig rigtigt noget ud af folkeskolen. Da jeg startede på Snoghøj, blev der taget udgangspunkt i hvordan jeg lærer bedst. Og jeg fandt endda ud af at jeg kan synge! Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da jeg i sommeren 2019 fik min afgangsprøve, og da jeg efterfølgende blev optaget på mekanikeruddannelsen.” 

Økonomi

Ved optagelse på uddannelses basecamp  er der mulighed for at søge diverse tilskud, som gør det muligt at tilbyde en endnu lavere ugepris end på vores andre kurser. Skriv til forstander Kim Røge for at høre mere: kim@snoghoj.dk