Gæstelærere

Udover vores fast tilknyttede højskolelærere, har vi en række gæstelærere, som kommer på skolen. Der er typisk tale om skuespillere, som har deres primære virke på scenen og i film, men som alligevel i periode tager sig tid til at komme forbi Højskole Snoghøj. Hvem det er, veksler fra år til år alt efter hvem der har tid. I skoleåret 21/22 har vi for eksempel haft besøg af Jesper Lohmann og Asger Reher på skuespillerlinjen. På musicallinjen er vores gæstelærere typisk nogle af de musicalskuespillere, der gæster Fredericia Musical Teater.