Højskolen Snoghøj Skole IT Højskolen Snoghøjs Vennekreds · Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøjs Vennekreds

Højskolen Snoghøjs Vennekreds afholder på nuværende tidspunkt pause i aktiviteterne

Formål og medlemmer

Vennekredsen er en forening, som støtter det formål, der er formuleret i Højskolen Snoghøjs gældende fundats, og den arbejder for at samle højskolens venner som medlemmer og at vedligeholde forbindelsen mellem dem og højskolen.  Som medlem af vennekredsen kan du have indflydelse på højskolens kulturelle liv.

Medlemsgrundlaget er

Alle, der er begejstret for skolen og derfor har lyst til at bakke op om højskolen og dens drift.

​Vennekredsen står for planlægning og gennemførelse af aktiviteter og hjælper til på skolen, hvor der er behov for det.

Sådan bliver du medlem

Vennekredsen har brug for medlemmer, så hold dig ikke tilbage.

Meld dig ind i Vennekredsen og vær med til at holde liv i Snoghøjs højskoletraditioner.

​For kun 100 kroner om året kan du blive medlem af højskolens vennekreds (150 kr. pr. par).  Bankoverførsel på kontonr. 3193 – 6044875. HUSK at skrive dit navn og mailadresse i meddelelsesfeltet.

Generalforsamling

På den årlige generalforsamling kan du få lov til at sætte dit eget aftryk, hvis du har nogle gode ideer, som kan være med til at skabe liv, debat, glæde og/eller fokus på højskolen. Generalforsamlingen afvikles på Højskolen Snoghøj i marts måned. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. marts.

Hvad får du?

Ud over indflydelse og medbestemmelse kan du via skolens hjemmeside løbende holde dig orienteret og få information om højskolen.

Repræsentantskab

Vennekredsen vælger på sin årlige generalforsamling ni medlemmer til højskolens repræsentantskab. Tre medlemmer er på valg hvert år. Derudover vælges resten af repræsentantskabet på i alt 33 personer, der er højskolens øverste myndighed. Skolens bestyrelse udpeges blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

 Arrangementer

Syng-sammen eftermiddage seks søndage i løbet af året. Sidste søndag i månederne september, oktober, november, januar, februar og marts.​

Foredrag og koncerter

Der er tradition for en adventsgudstjeneste

Information kan også rekvireres hos vennekredsens bestyrelse.

Har du tanker eller forslag til et arrangement, så kom endelig med det.

Historie “Højskole til tiden”

Hvem skulle have troet, at en fiskerhøjskole skulle blive til en højskole for IT, medier og kreativitet? Det var faktisk sådan, det hele begyndte på Snoghøj, da skolen i 1913 blev grundlagt som en højskole for fiskere.
Fra 1924 til 1958 var Snoghøj kendt for sin kvindegymnastik under navnet Snoghøj Gymnastikhøjskole. Her holdt Jørgine Abildgaard og Anna Krog højskole for tusindvis af piger, der stadigvæk har fantastiske minder om denne periode.
Fra 1958 til 1999 hed højskolen Den Nordiske Folkehøjskole og knyttede bånd imellem utallige mennesker i hele Norden.
På trapperne til det nye årtusinde tog man springet ind i IT-alderen og blev en skole for IT, medier og design.

I dag tilbyder Højskolen Snoghøj blandt andet musiske og kreative fag.

 

Kontakt til Vennekredsen

Vennekredsens bestyrelse 2017 – 2018

​Lone Jakobsen, Formand

Dalsvinget 23, 7000 Fredericia

Tlf. 4053 3733,  so_lo@live.dk

Annelise Gade, Kasserer

Skippervænget 20, 7000 Fredericia

Tlf. 3013 6682, street@post.tele.dk 

Marie Jochimsen, IT ansvarlig

Rønnebækgårdsvej 29, 7000 Fredericia

Tlf. 8171 9145, marie@erritsoe.dk 

Ulla Sørensen, Sekretær

Vibyvej 38, 5580 Nr. Aaby

Tlf. 2693 8903, ulla_soerensen@hotmail.com 

Evald Lauridsen

Dalegade 22, 7000 Fredericia

Tlf. 7593 2274, evald@fam-lauridsen.dk

Bodil Sass Jørgensen

Nøddeplantagen 27B, 7000 Fredericia

Tlf. 4021 5140, bodilsassj@gmail.com 

 

Kontakt til Syng Sammen arrangementer.

Astrid Eskesen

Bertel Bruunsvej 5, 7000 Fredericia

Tlf. 7593 5463, astrideskesen@mail.dk