Vejlednings- og mentorordningen på Højskolen

Som elev på Snoghøj vil du møde vejledning mange steder i forbindelse med dit ophold. Nogle gange kan der være behov for mere struktureret vejledning. I disse tilfælde kan du kan du eksempelvis være godkendt til at få mentorstøtte.

Under alle omstændigheder, vil du finde den hjælp du har brug for til at nå dine mål.

Alle vores højskolelærere er uddannede som mentor gennem Højskolernes forening.

Er du mentorelev:
Vi har et mentorkorps på Højskolen Snoghøj. Mentorerne er uddannet til at hjælpe dig og er med til at ”spille dig bedre”. De har værktøjer og et stort netværk at trække på.
Du får din helt egen mentor, som du kan være sikker på, hjælper dig i den rigtige retning.

Hvis du er mentorelev vil dit forløbe være nogenlunde sådan her: Du kommer med din uddannelsesplan, som du har lavet med din UU-vejleder. Din UU-vejleder har på forhånd vurderet, at du har brug for en mentor og underskrevet din uddannelsesplan. Hvis ikke, så hjælper vi dig!
Du mødes med din mentor inden for den første uge af dit ophold, hvor I aftaler en plan for, hvordan I vil mødes.

Mentorstøtte kan knyttes til alle vores lange kurser.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger omkring dette

 

Mentorstøtte kan foregå mange steder
Højskolens drivhus med plads til fordybelse