Højskolen Snoghøj Skole IT Vejlednings-/SPS og Mentorarbejdet · Højskolen Snoghøj

Vejlednings-/SPS og Mentorarbejdet

2017-2018

Som studerende på Snoghøj vil du møde vejledning mange steder i forbindelse med dit ophold. Det er fra dine undervisere, din linjeleder og vejledere på skolen. Nogle gange kan der være behov for mere struktureret vejledning. I disse tilfælde kan du kan du eksempelvis være godkendt til at være mentorelev eller måske modtager du SPS-støtte.

Under alle omstændigheder, vil du finde den hjælp du har brug for til at nå dine mål.

Er du mentorelev:
Vi har en stort mentorkorps på Højskolen Snoghøj. Mentorerne er uddannet til at hjælpe dig og er med til at ”spille dig bedre”. De har værktøjer og et stort netværk at trække på.
Du får din helt egen mentor, som du kan være sikker på, hjælper dig i den rigtige retning.

Hvis du er mentorelev vil dit forløbe være nogenlunde sådan her: Du kommer med din uddannelsesplan, som du har lavet med din UU-vejleder. Din UU-vejleder har på forhånd vurderet, at du har brug for en mentor og underskrevet din uddannelsesplan. Hvis ikke, så hjælper vi dig!
Du mødes med din mentor inden for den første uge af dit ophold, hvor I aftaler en plan for, hvordan I vil mødes.

Er du SPS elev:
Har du brug for særlig støtte under dit ophold hos os, så er vi behjælpelig med det. Vi har et team af støttelærer der vil støtte dig i undervisningen.

Kontakt skolen for nærmere oplysninger omkring dette

Vejleder, Mentor og SPS koordinator: Susanne Ærenlund tlf. 50507378