Oplysningspligt for studerende om persondata

Sikker og forsvarlig opbevaring af vores studerendes persondata er yderst vigtig for alle på Højskolen Snoghøj. Vi gør vores ypperligste for at opbevare data om både kursister på korte kurser, samt vores studerende på vores lange kurser på den bedst mulige måde.

Oplysning om behandling af persondata – korte og lange kurser
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever i forbindelse med indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, uddannelsesforhold og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Kulturministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Kulturministeriet kan kontrollere at eleven ikke er registeret på flere skoler.

For elever på de lange kurser opbevares disse stamdataoplysninger til evig tid, da højskolen har en forpligtelse til dette for at kunne udstede et højskolebevis til en elev der har været på et ophold på mindst 4 uger jf. højskolelovens § 15, stk. 5.

For kursister på kurser under 4 uger opbevares oplysninger af skolen i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolens regnskab og indberetningspligt.

Samtykke ved lange kurser

Oplysninger såsom helbredsoplysninger, straffeattest eller særlige kostvaner opbevares af skolen frem til elevens ophold er afsluttet, hvorefter de vil blive slettet.

Eleven kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.

Om markedsføring på lange kurser

Eleven giver ved sin accept af ”om persondata og markedsføring” på tilmeldingsformularen samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder eller portrætbilleder, der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til digital markedsføring for Scenekunsthøjskolen Snoghøj f.eks. på: https://www.snoghoj.dk/ og på Højskolen Snoghøjs Facebook side, YouTube kanal og Instagram profil eller lignende.

Desuden giver eleven samtykke til, at billeder og videoer må bruges til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Hvis det af tilmeldingen fremgår, at eleven er under 18 år, vil skolens forstander kontakte den kommende elev med henblik på en modenhedsvurdering.

Eleven kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke skriftligt.

Samtykke ved korte kurser

Oplysninger såsom helbredsoplysninger, straffeattest eller særlige kostvaner opbevares af skolen frem til elevens ophold er afsluttet, hvorefter de vil blive slettet.

Kursisten giver ved sin accept af ”om personata og markedsføring” på tilmeldingsformularen samtykke til at mit: Navn, Adresse, E-mail, Telefon nr. må videregives til de øvrige kursister på kurset.

Kursisten giver ved sin accept af ”om persondata og markedsføring” på tilmeldingsformularen samtykke til, at vedkommende gerne vil modtage materiale angående korte kurser for fremtiden.

Kursisten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke skriftligt.

Om markedsføring på korte kurser

Kursisten giver ved sin accept af ”om persondata og markedsføring” på tilmeldingsformularen samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder eller portrætbilleder, der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til digital markedsføring for Scenekunsthøjskolen Snoghøj f.eks. på: https://www.snoghoj.dk/ og på Højskolen Snoghøjs Facebook side, YouTube kanal og Instagram profil eller lignende.

Desuden giver kursisten samtykke til, at billeder og videoer må bruges til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Kursisten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke skriftligt.


Handelsbetingelser korte kurser

 • Ved tilmelding betales 1250 kr. som depositum, der indgår i den samlede kursuspris.
 • Resten af prisen for opholdet forfalder 6 uger før kursusstart
 • Ved afbud fra kursisten op til 6 uger før kursets begyndelse refunderes 75 procent af kursusprisen.
 • Ved afbud fra kursisten op til 4 uger før kursets begyndelse, refunderes 50 procent af kursusprisen.
 • Ved afbud fra kursisten mindre end fjorten dage før kursets start betales fulde beløb for kurset. 
 • Ovenstående er gældende uanset grund til afbuddet fra kursistens side.
 • Hvis skolen aflyser kurset, refunderes det fulde beløb for kurset.
 • Pengene refunderes ikke, hvis kursisten uanset grund vælger at afbryde opholdet undervejs.

Særlige betingelser under opholdet – korte kurser

 • Der er tillæg på 750 kr. for enkeltværelse
 • Alle drikkevarer til måltider og drikkevarer, der indtages på skolens fællesarealer skal købes på skolen
 • Medbragte drikkevarer må alene indtages på eget værelse

Handelsbetingelser – lange kurser 

 • Ved tilmelding modtager du et brev med oplysninger om betaling af tilmeldingsgebyr på 1000 kr., som blandt andet dækker højskolesangbog og andet undervisningsmateriale.
 • Ugeprisen gælder indkvartering i dobbeltværelse.
 • Der er tillæg på 200 kr. for et enkeltværelse.
 • Når tilmeldingsgebyr er betalt, er du sikret pladsen hos os.
 • 1. rate ud af 5 rater forfalder til betaling 4 uger før opholdets begyndelse.
 • Hvis du vælger at melde dit højskoleophold fra tidligere end 6 uger før kursusstart, får du ikke tilbagebetalt dit tilmeldingsgebyr på 1000 kr.
 • Hvis du vælger at melde dit højskoleophold fra senere end 6 uger før kursusstart opkræves 2 rater á 1650 kr. plus dit tilmeldingsgebyr på 1000 kr.
 • Hvis du vælger at melde fra dit højskoleophold senere end 2 uger før kursusstart, opkræves du 4 rater á 1650 kr. plus dit tilmeldingsgebyr på 1000 kr.
 • Hvis du på grund af brud på skolens ganske få regler bliver bedt om at forlade skolen, opkræves 4 uger á 1650 kroner plus et administrationsgebyr på 500 kroner.
 • Hvis du mod forventning ikke rengør dit værelse ved afrejse fra højskolen, koster dette 1.500, – kroner i rengøringsgebyr
 • Hvis du mister din nøgle under dit ophold, vil du blive opkrævet et gebyr på 200,- kroner

Særlige betingelser under opholdet – lange kurser

 • Brug af euforiserende stoffer er grund til umiddelbar hjemsendelse, og du vil blive opkrævet 4 rater á 1650 kroner plus et administrationsgebyr på 500 kr.
 • Alkoholindtag på hverdage i en grad, der påvirker din evne til at indgå i skolehverdagen, kan være grund til hjemsendelse og betaling af 4 rater á 1650 kr. plus administrationsgebyr på 500 kr.
 • Hvis du forbryder dig mod almindelig dansk lov og bliver hjemsendt på baggrund heraf, vil du blive opkrævet 4 rater á 1650 kroner plus et administrationsgebyr på 500 kr.

Vi anbefaler alle vores elever og kursister at tegne en afbudsforsikring igennem deres eget forsikringsselskab.