SNOGHØJ

dk_flag   uk_flag

vimeologo

Uddannelses BaseCamp  

er oprettet på baggrund af, at der i Danmark er 35 % af de unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse de første 5 år, efter endt 9. klasse !

En stor del af disse unge bliver bremset af, at deres kvalifikationer i fagene dansk og matematik er utilstrækkelige - eller manglende uddannelsesparathed - på trods af gennemført folkeskole. 

Samtidig bremses den del af gruppen, der er repræsenteret af unge med anden etnisk baggrund p.g.a. den voksende marginalisering og hermed opstået mangel på forståelse for kernen i den danske kultur.

På uddannelseslinjen har vi indført et erhvervsrettet forløb for flygtninge, der ønsker uddannelse samtidig med, at de også skal i virksomhedspraktik. 15 timer om ugen i virksomheden, kombineret med 22 timers undervisning i dansk, matematik og engelsk samt medborgerskab på højskolen.

UBC er for dig

- der uanset etnisk/kulturel baggrund, har behov for at udvikle dine kvalifikationer i dansk og matematik.

- der kan få stor gavn af, at opnå større kendskab til grundstenene i den danske kultur og det danske samfund.

- som har brug for ordblindeundervisning og en IT-rygsæk fra SU-styrelsen.

- som både socialt og undervisningsmæssigt kan drage fordel af et højskoleophold.

- som ønsker at gå til eksamen i enkeltfag, dansk, matematik og engelsk på 9-10 klasses niveau.

UBC er faktisk for ALLE

Bo-træning:

Alle elever på UBC og UBCx bliver tilbudt botræning. En del af eleverne skal ikke flytte hjem til forældrene efter endt kursus, derfor forbereder vi dem til at bo selv.

Bo-træning indbefatter: tøjvask, indkøb, rengøring, økonomi, at kunne stå op om morgenen m.m.

Kan du motiveres?

Vi arbejder hårdt med motivation, kompetenceafklaring og målsætning. Med udgangspunkt i de 7 faglige læringsblokeringer:

”jeg ved det” – ”jeg har haft det” – ”det vil jeg ikke” – ”det kan jeg ikke” – ”det gider jeg ikke” og endelig ”jeg er træt” og ”det er kedeligt”,

- tager vi fat og får det drejet i en positiv retning, så nysgerrigheden vågner.

Vi udvikler og styrker såvel de faglige og sociale som fysiske og personlige kompetencer.

Hvad? Hvordan? Hvorfor? Og gør vi det.

Du får indblik i

E- life: Fordele og ulemper ved EDB-baseret undervisning og kommunikation. Trådløse netværker og fælles programflade. Hjælpeprogrammer, nødvendige redskaber og kundskaber. Prioritering og koncentration kan være vejen frem for dig.

Alle elever tilbydes vejledning og mentorordning. Endvidere kan elever med særligt behov tilbydes coaching.

Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj

CVR: 39262819

​Højskolevej 9

7000 Fredericia