SNOGHØJ

dk_flag   uk_flag

vimeologo

25.03 - 28.03.18 Forumteaterkurus v. Katrin Byreus

Att leda grupper.

· Teori för grupputveckling, processer och anpassat ledarskap. Presentation av FIRO (W. Schutz, 2001) och IMGD/Effektiva team (S.Wheelan 2013)

· Ledarskapet – att fokusera framgångsfaktorer, arbeta inkluderande, förebygga konflikter och möta motstånd

Metoder (Kreativa metoder för grupputveckling och handledning, Byréus, Liber 2012)​

  • Värderingsövningar är en metod för att skapa demokratiska arenor där alla kommer till tals, träna självförtroende, reflektion och bearbeta attityder och värderingar. Värderingsövningar är också ett pedagogiskt redskap för att lyfta och bearbeta teman såsom mångfald, relationer/sexualitet, diskriminering, jämställdhet-genus m.m. Ett övergripande syfte med metoden är att skapa ett rum för reflektion där en mångfald av idéer får mötas.
  • Forumspel är en rollspelsmetod för att arbeta med konflikter och dilemman och träna empowerment och pröva nya strategier. Ett grundläggande syfte med forumspel är att: Inspirera varandra att hitta olika öppningar i konfliktsituationer samt att få träna sig att hantera liknande situationer i vardagen. Forumspel används på många arenor inom utbildning och av idéburna organisationer och mer och mer inom arbetslivet som ett redskap att arbeta med frågor som diskriminering, bemötande, det svåra samtalet, genus och i handledning.
  • Levande stolar är en gestaltande metod. När grupper är nyfikna på något mer än samtal och forumspel upplevs som lite för ovanligt fungerar ofta metoden Levande stolar (som också kan kombineras med forumspel). Med hjälp av stolar kan vi bl.a. gestalta och utforska dilemman, problemlösningar och ambivalens. Metoden Levande stolar används bl.a. i grupphandledning.​

Praktisk info:

Enkelt- og dobbeltværelser, trådløst internet, egen park & strand med badebro, sauna, mulighed for vegetar- og specialkost, håndvask på alle værelser, bus lige til døren, udsigt fra spisesalen til det skønne Lillebælt.

Pris og tilmelding

Pris: kr. 5500

Enkeltværelsestillæg: kr. 500

Betaling / Registration

Tilmeldingen er gældende når vi har modtaget depositum.

Depositum pr. pers. kr. 1000

​Dette indbetales til Middelfart Sparekasse

Konto: 0757 3225 812 488

Husk at skrive navn og kursusnavn på indbetalingen.


​Name: Hojskolen Snoghoj

Swift / Bic no. MISPDK21

Iban : DK49 0757 3225 8124 88​

Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj

CVR: 39262819

​Højskolevej 9

7000 Fredericia