SNOGHØJ

dk_flag   uk_flag

vimeologo

​Højskolen Snoghøj’s Vennekreds

Formål og medlemmer

Vennekredsen er en forening der støtter det formål, der er formuleret i Højskolen Snoghøjs gældende fundats, og den arbejder for at samle højskolens venner som medlemmer og at vedligeholde forbindelsen mellem dem og højskolen.

Disse mål sikres bl.a. ved, at foreningen afholder folkeoplysende aktiviteter i samarbejde med skolen, at dens medlemmers bidrager til skolens udvikling, og at medlemmerne får tilsendt højskolens kursusprogrammer og evt årsskrift.

Som medlem af vennekredsen kan du have indflydelse på højskolens kulturelle liv.

Medlems­grundlaget er:

  • Folk fra lokalområdet, der har mulighed for at komme jævnligt på højskolen.
  • Tidligere deltagere på de korte højskolekurser, som gerne vil støtte og bakke op om ideen.
  • Personer, der er begejstret for skolen og derfor har lyst til at bakke op om højskolen og dens drift.

Vennekredsen står for planlægning og gennemførelse af kredsens aktiviteter og hjælper til på skolen, hvor der er behov for det. Vennekredsen har brug for kreative og initiativrige personer, så hold dig ikke tilbage.

  • Meld dig ind i Vennekredsen, giv din støtte og få indflydelse
  • Vær med til at holde liv i Snoghøjs højskoletraditioner

For kun 100 kroner om året kan du blive medlem af høj­skolens vennekreds (150 kr. pr. par). Benyt giro 6044875. El. bankoverførsel på kontnr. 9581 - 6044875. HUSK at skrive dit navn og adresse i meddelelsesfeltet.

Generalforsamling

På den årlige generalforsamling kan du få lov til at sætte dit eget aftryk, hvis du har nogle gode ideer, som kan være med til at skabe liv, debat, glæde og/eller fokus på højskolen. Generalforsamlingen afvikles på Højskolen Snoghøj i marts måned.

Hvad får du?

Ud over indflydelse og medbestemmelse kan du løbende holde dig orienteret og få information om højskolen, via vores hjemmeside.

Du kan få tilsendt en e-mail med arrangementsliste, hvis du sender en e-mail til vennekreds@snoghoj.dk.

Repræsentantskab

Vennekredsen vælger på sin årlige generalforsamling 9 medlemmer til højskolens repræsentantskab. Tre medlemmer er på valg hvert år. Derudover vælges resten af repræsentantskabet på i alt 33 personer, der er den øverste myndighed. Skolens styrelse udpeges blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

Arrangementer

I de forløbne år har mange haft glæde af at deltage i Vennekredsens arrangementer.

Vi arrangerer gudstjenester i kirken, offentlige møder og foredrag, samt meget andet sammen med skolen.

  • Syng-sammen eftermiddage 6 søndage i løbet af året. Sidste søndag i månederne september, oktober, november, januar, februar og marts.​
  • ​Foredragsaftener og koncerter
  • Adventsgudstjenesten er en tradition.

Følg med på skolens hjemmeside under www.snoghoj.dk/arrangementer 

Information kan også rekvireres hos vennekredsens bestyrelse eller ved henvendelse til højskolen.

Har du tanker eller forslag til et arrangement, så kom endelig med det.

Historie "Højskole til tiden"

Hvem skulle have troet at en fiskerhøjskole skulle blive til en højskole for IT, medier og kreativitet? Det var faktisk sådan det hele begyndte på Snoghøj, da skolen i 1913 blev grundlagt som en højskole for fiskere.

Fra 1924 til 1958 var Snoghøj kendt for sin kvindegymnastik under navnet Snoghøj Gymnastikhøjskole. Her holdt Jørgine Abildgaard og Anna Krog højskole for tusindvis af piger, der stadigvæk har fantastiske minder om denne periode.

11958 til 1999 hed højskolen Den Nordiske Folkehøj­skole, og knyttede bånd imellem utallige mennesker i hele Norden.

På trapperne til det nye årtusinde tog man springet ind i IT-alderen og blev en skole for IT, medier og design.

I dag tilbyder Højskolen Snoghøj fag indenfor kommuni­kative, musiske, kreative og fysisk aktive fag.

Kontakt til Vennekredsen.

Send en e-mail til et medlem af bestyrelsen, hvis navne står anført nedenfor.

Kontingent. Kontingentet kan indbetales på giro 6044875. Girokortet udfyldes med navn og adresse og gerne med angivelse af e-mail adresse eller betales via bankoverførsel på konto: 9581 - 6044875.

Vennekredsens bestyrelse 2014 - 2015

​Lone Jakobsen, Formand

Dalsvinget 23,

Mail: so_lo@live.dk

Annelise Gade, Kasserer

Skippervænget 20, 7000 Fredericia

Tlf. 3013 6682, street@post.tele.dk 

Marie Jochimsen, IT ansvarlig

Rønnebækgårdsvej 29, 7000 Fredericia

Tlf. 8171 9145, marie@erritsoe.dk 

Ulla Sørensen, Sekretær

Vibyvej 38, 5580 Nr. Aaby

ulla_soerensen@hotmail.com 

Evald Lauridsen

Dalegade 22, 7000 Fredericia

Tlf. 7593 2274, evald@fam-lauridsen.dk

Bodil Sass Jørgensen

Nøddeplantagen 27B, 7000 Fredericia

bodilsassj@gmail.com 

Kontakt til Syng Sammen arrangementer.

Astrid Eskesen

Bertel Bruunsvej 5, 7000 Fredericia

Tlf. 7593 5463, astrideskesen@mail.dk

Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj

CVR: 39262819

​Højskolevej 9

7000 Fredericia