SNOGHØJ

dk_flag   uk_flag

vimeologo

​​​Priser

​Ugeprisen er forskellig alt efter hvilken linje du går på. Se prisen under de enkelte linjefag under menuen "Lange kurser".

Prisen inkluderer værelse, kost, undervisning, arrangementer og alm. kursusmaterialer. Fordelingsprocent er 30% kost og 70% undervisning.

Betaling og vilkår

Efter vi har modtaget din tilmeldings-blanket, sender vi dig en bekræftelse samt opkrævning af depositum på kr. 500,00) . Depositum dækker evt. udgifter, i form af fortsætlig eller uagtsom beskadigelse af værelser, fælles lokaler, udstyr mm. hvis skaden ikke dækkes af højskolens forsikring. Depositum vil blive opgjort efter endt ophold på højskolen. Du er først endelig tilmeldt, når vi har modtaget din indbetaling.

Efterfølgende betaler du skolepengene månedsvis forud hver den 1.

Afbryder du dit ophold før tiden betaler du for den igangværende uge samt 4 hele uger. Udover det opkræves et administrationsgebyr på 500 kr.


  • For unge under 25 år uden uddannelse med uddannelsesplan, er der mulighed for at få tilknyttet en mentor. Det kræver at du tager kontakt til din UU-vejleder og i samarbejde udarbejde uddannelsesplanen. Din mentor støtter dig i hele højskoleforløbet og hjælper dig med at søge ind på en kommende uddannelse.

  • Du kan i nogle tilfælde få støtte fra din kommune – kontakt os eller kommunen herom.

  • Er du tilmeldt EGU eller STU, kontakt os og hør nærmere.

  • Er du arbejdsløs på kontanthjælp/uddannelseshjælp eller integrationsydelse kan du søge om at komme på Højskolen Snoghøj, som led i en handlingsplan eller aktiveringsplan. Kontakt os og hør nærmere.

  • Hvis du er på dagpenge og under 25 år, har du mulighed for at komme på højskole. Kontakt os og hør nærmere.

Højskolen Snoghøj

Højskolen Snoghøj

CVR: 39262819

​Højskolevej 9

7000 Fredericia